Begravelse

Hos Årslev Begravelsesforretning tilbyder vi at yde professionel hjælp i forbindelse med begravelser i området omkring Årslev, Langeskov, Nørre Lyndelse og Ringe. Vi forstår, at det er en tid, der er præget af stor sorg hos de efterladte, og vi mener derfor ikke, at de efterladte også skal byrdes med at skulle tage stilling til de praktiske, der også følger med.

Ro og tryghed er forudsætninger for en vellykket begravelse – og derfor kan du hos os forvente en samtalebaseret proces til en gennemskuelig og lav pris.

 

En begravelse er et ritual, der giver efterladte mulighed for at tage afsked med den afdøde. Begravelsen adskiller sig fra bisættelsen på den måde, at begravelsen afsluttes med at kisten sænkes i jorden. Kisten køres derimod til krematorie ved bisættelse.

 

Sådan foregår en begravelse i kirken

Når begravelsens gæster har indfundet sig i kirken, begynder et stykke musik. Herefter synges en salme, og præsten byder så alle velkomne. Efter at præsten så har bedt en bøn og læst et tekststykke fra Bibelen, synger man igen en salme. Præsten holder så en tale for den afdøde, der tager udgangspunkt i det kristne opstandelses-håb eller en personlig fortælling om den afdøde. Efterfølgende synges endnu en salme, og kisten bæres så ud af kirken. Det er typisk nære pårørende, som bærer kisten. Gæsterne følger efter i stilhed. Ude ved gravstedet er de pårørende med til at sænke kisten i jorden. Når kisten er sunket, beder præsten endnu en bøn, inden jordpåkastelsen sker. Tre gange kastes jord på kisten, og præsten siger;

Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå

Alle beder fadervor som afslutning, og man synger en salme ude ved graven. De pårørende har i denne forbindelse mulighed for at være med til at bestemme hvilke salmer, der skal synges samt særlige ønsker til begravelsens forløb.

 

Bedemand med døgnvagt – vi sørger for en flot afsked

Hos Årslev Begravelsesforretning sikrer vi gennem personlig samtale en veludført begravelse med udgangspunkt i afdødes ønsker samt de pårørendes. Vi tilbyder døgnvagt, hvor vi kommer til adressen på mindre end tre timer. Alle henvendelser er ganske uforpligtende, og du er altid velkommen til at sende os en mail, eller du kan ringe på telefon +45 65 90 20 20.