Begravelseshjælp


Sådan fungerer begravelseshjælp

Hvis afdøde var folkeregisteret med bopæl i Danmark, kan det være, at I har ret til begravelseshjælp. Begravelseshjælp er en økonomisk støtteordning til begravelse eller bisættelse udbetalt af kommunen.

Størrelsen på begravelseshjælpen afhænger af en række forhold – f.eks. familieforhold, formue og alder. Vigtigst er dog afdødes aktiver (f.eks. grunde, bygninger, ejendele og lignende samt aktier og indestående formue) og forpligtelser (f.eks. lån). Som udgangspunkt medregnes alle ejendele med en omsættelig værdi på mere end 3.000 kr. samt fast ejendom, der overstiger 100.000 kr. Formueberegningen foretages på dødsdagen, og indbefatter eventuelle engangsudbetalinger til ægtefællen og boet i anledning af dødsfaldet. Begravelseshjælpen har et maks. beløb på 11.650 kr. og varierer i forhold til formueopgørelsen.

 

Hos Årslev Begravelsesforretning hjælper vi med papirarbejdet i forbindelse med at søge begravelseshjælp. Er der ikke midler i boet til at dække udgifterne til begravelsen eller bisættelsen, hæfter den, der har bestilt begravelsen for bedemanden. Har hverken boet eller de efterladte midler til at betale begravelsen, kan der søges begravelseshjælp allerede inden, begravelsen bestilles.

 

Vi hjælper gerne med at søge begravelseshjælp

Har du spørgsmål til mulighederne for at søge begravelseshjælp, er du altid velkommen til at sende en mail til os – vi vender tilbage inden for tre timer. Du er naturligvis også velkommen til at ringe ganske uforpligtende på telefon +45 65 90 20 20, hvis du ønsker svar på dine spørgsmål. Vi dækker området omkring Årslev, Langeskov, Nørre Lyndelse og Ringe.

Begravelseshjælp, op til 11.650 kr. fra kommunen

Satser 2021

Voksne max. 11.650 kr.
Født før 01.04.1957, uanset formue, mindst 1.050 kr.
Under 18 år, uafhængig af formue 9.750 kr.
Civilstand Formuegrænse Bortfaldsgrænse
Enlig 19.550 kr. 31.200 kr.
Samlevende (Kun afdødes formue spiller ind) 19.550 kr. 31.200 kr.
Efterlader ægtefælle/børn 38.950 kr. 50.600kr.